Етапи на производствения процес

Как се произвеждат млечните продукти на Маклер Комерс?